Przykład instalacji na proste.pl - Konfiguracja CRONa

Najlepiej oglądać film na pełnym ekranie w rozdzielczości 720p HD.